Thai massasje Trondheim

thai massasje trondheim

Det er over 2500 år siden thai massasje oppstod. Shivago Komarpaj, en buddhistisk munk, er i følge sagnet den som var grunnleggeren av massasjeformen. Formen for behandling er utsprunget av Ayurveda, den gamle indiske læren. Derfra spredte thaimassasje seg utover til Thailand via buddhismen. I de gamle thailandske skrifter ble massajsen kalt  Nuar Phaen Boran. I løpet av de 2500 årene har massasjebehandlingen spredt seg ut over hele kloden, og er i dag også veldig populært i Norge. Og Thai massasje Trondheim er ikke noe unntak.

Thaimassasje praktiseres som nevnt over hele verden, men selve kravet for å kunne utøve massasjen er veldig ulikt fra sted til sted. På høgskoler eller universiteter vil man kunne ta dette som en del av et fireårig studium, mens man i motsatt ende kan se hvordan det f.eks. i Thailand er vanlig at kvinner lærer massesjeformen i barndommen, og dermed utøver thai massasje helt uten noen form for formell utdanning. Les mer om thaimassasje i teorien her»

Thai massasje Trondheim

Thai massasje Trondheim er ikke vanskelig å finne. I byen er det et stort utvalg dyktige tilbydere av thaimassasje. Mange av disse tilbyr også andre massasje- eller behandlingsformer. Ekesempler på dette kan være sportsmassasje, mer klassisk massasje, samt andre typer behandlinger for skader, muskelsvekkelser eller skjønnhet.

Selv om utvalget av thai massasje Trondheim er bra, og kvaliteten jevn over er høy, så er det mange som fortsatt mener at den beste massasjen fortsatt finnes i Thailand. For de som skal reise dit kan vi for eksempel fortelle at det er et rikholdig utvalg av massasjestudioer rundt turistmetropoler som Pattaya og Bangkok. Vi anbefaler alle som reiser om å gå på de litt mer eksklusive stedene. Grunnen til det er rett og slett for å slippe tvilsomme tilbud underveis i massasjen.

For de som bor rundtomkring i Norge er det også viktig å huske at det ikke bare er i  at man vil kunne få thai massasje. Byer som for eksempel Oslo,  Bergen, Kristiansand og Stavanger har også et rikt utvalg av tilbydere.

Klikk her for å finne best pris og kvalitet på din behandling»